SPRÅKTJÄNSTER

Jag (Aron Lamm) är språkvetare, skribent, översättare och redaktör.

*OBS! I nuläget är jag dock heltidsanställd som redaktionschef på tidningen Epoch Times och tar därför inga jobb. Denna sida ligger vilande.*

Jag har gått Språkvetarprogrammet på Uppsala Universitet (examen 2012) och har därmed en fil. kand. med engelska som huvudämne och svenska som biämne, samt hundratals andra lösa universitetspoäng inom humaniora.

Jag jobbar som frilansande undertextare åt BTI Studios, men jag tar även alla möjliga typer av uppdrag inom översättning (engelska till svenska och svenska till engelska*), redigering, språkgranskning, korrekturläsning och textproduktion. Läs om vad jag har för mig just nu i bloggkategorin SPRÅKJOBB (in Swedish)!

Bland mina aktuella och tidigare kunder kan nämnas Bokförlaget Langenskiöld, Musikermagasinet, Illustratörcentrum, Atrium Ljugberg, Uppsala Universitet, Fenix Film, Bror Hjorts Hus, Rese- och Turistnäringen i Sverige samt Konstepidemin.

Jag har även arbetat på olika sätt med den internationella nyhetstidningen The Epoch Times sedan 2006. Under 2011 arbetade jag i ett halvår som reporter på deras kontor i New York och San Francisco, och i nuläget är jag redaktionschef på den svenska upplagan samt översättare, reporter och redaktör på den engelskspråkiga upplagan. Länkar till dessa under “ELSEWHERE”.

Vill ni anlita mig, kontakta mig på aron (at) manul.se.

*Engelska är inte mitt modersmål, men jag är och har varit såpass verksam på engelska att jag ändå översätter mer allmänna texter till engelska. Översättning till engelska föregås dock alltid av en titt på texten och en diskussion, och kan kräva lite mer bollande än översättning till svenska.